top of page

AANBOD

Leren en ontdekken

hands on academy

Inspiratie- en trainingssessies waarin de basisprincipes om klantgedreven te ondernemen, oftewel slim innoveren, aan de orde komen. ​

Wil je meer weten over hands on academy, neem dan contact met ons op.

inspiratie sessie

Kennismaking met klantgedreven ondernemen en de zeven basisprincipes van het Slim Innoveren Framework

masterclass

Interactief aan de slag met de hands-on principes van het slim innoveren. Combinatie van theorie en vooral veel praktijk.

hei sessie

 

Slim innoveren leren, ervaren en vooral doen op basis van een beoogd idee uit je eigen praktijk. Leer denken in aannames, testen, meten en checken bij klanten. Ook in te zetten als strategie- of teambuildingsdag! 

strategische sessie

Jouw richting en focus bepalen. Wat is je stip op de horizon en waarom? Hoe relateert dit aan je kern? Waar sta je nu? Hoe kom je bij die stip? Wat moet je ervoor doen en laten?

hands on guidance

Het vervolg op de Strategische Sessie. Begeleiding van (change)teams met het invoeren van het Slim Innoveren Framework. Stimuleren van het eigen maken van de nieuwe mindset en structuur en challengen van de nieuwe aanpak en voortgang daarvan. 

In de vorm van een accelerator programma, innovatie lab of 'gewoon' in de huidige werkomgeving op de werkvloer.

 

Belangrijke onderwerpen zijn o.a.:

  • mindset, skills en tools van klantgedreven ondernemen
  • rollen en verantwoordelijkheden in het team
  • huidige producten en/of diensten
  • gestructureerd leren experimenteren

  • omgang met learnings en borging daarvan

De duur en intensiteit wordt afgestemd op de behoefte.

Wil je meer weten over hands on guidance, neem dan contact met ons op.

Begeleiden en doen
Begrijpen en uitvoeren

hands on development

Hands on development heeft als resultaat meer zekerheid of je idee over een product, dienst, proces, markt of verdienmodel jouw geld én tijd waard is om te ontwikkelen. Vervolgens bepalen wij, in nauwe samenwerking met jouw team of zelfstandig, richting en focus én valideren wij (samen) de meest riskante hypotheses waarop je idee gebaseerd is. Dit doen wij stap voor stap, in cycli van korte gestructureerde hands-on experimenten. 

 

Wij onderscheiden daarbij twee onderdelen: de klantreis en business modeling.

Wil je meer weten over hands on development, neem dan contact met ons op.

klantreis - doorgrond je klant

Focus: Stapsgewijs doorgronden van de klant en bereiken van de zgn. problem-solution-fit.

Doel: Klantreis in kaart brengen. De taak en omstandigheden leren begrijpen die een groep klanten gedaan wil krijgen.  Bewijzen dat hun behoefte groot genoeg is om geadresseerd te worden en dat het ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Een praktische tool die wij hierbij inzetten is onze Innovatie Canvas

business modeling - valideer je markt

Focus: Stapsgewijs valideren van je eerste klant en bereiken van de zgn. product-market-fit.

Doel: Marktwaarde bewijzen. Aantonen dat je iets creëert dat van toegevoegde waarde is, oftewel dat je business model werkt en dat je het idee kunt verkopen aan een eerste groep klanten.

bottom of page